​​​​​​​​​​​​​​​​

KAMUOYU DUYURUSU


8 Ocak 2018 tarihinden itibaren bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerde, "Antalya’da özel bir okulun borçları sonucu hacze uğradığı ve okuldaki eğitimin bu nedenle durdurulduğu" dile getirilmiştir. Bu haberlere konu olan kurumda "Özel Bilge Adam Okulları" ibaresi bulunsa da Bilge Adam Grubu’nun ne bu şirketin sahipliği, yönetimi ve ticari kararlarıyla ne de habere konu olaylarla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Buna rağmen Bilge Adam markasını kullanan bir okulda öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının mağdur olması bizi derinden üzmüştür.

Grubumuzun teknoloji ve teknoloji eğitimi alanındaki 21 yıllık bilgi birikimini ve tecrübesini yaygınlaştırmak amacı ile iki yıl önce başlattığımız, "Bilge Adam" markasını özel okullarda kullanmaya izin veren bir marka kullanım lisansı anlaşmasını, 22 Ocak 2016 tarihinde URAZ ÖZEL EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile gerçekleştirmiştik.

Antalya'da uzun yıllardır dershaneleri ve okulu ile tanınan, eğitimci yönü ile başarıları bilinen Uraz Ailesi'nin yeni okul projesinde Bilge Adam markasının kullanım talebi sonucu, okulun unvanında marka kullanım hakkına istinaden "Özel Bilge Adam Okulları" ibaresi bulunmasına izin verilmiştir.

Franchise sisteminin yapısı gereği, Bilge Adam Grubu'nun şirketin sahipliği, yönetimi ve ticari kararları ile ilgili bir ilişkisi bulunmadığından, okulun haciz işlemlerinin ve sonuçlarının tek muhatabı URAZ ÖZEL EĞİTİM kurumudur.

Okulun markamızı taşımasından dolayı sözleşmemizin içeriği doğrultusunda okulun gidişatı her zaman takip edilmiştir. Okulun mali durum bozukluğu ve sözleşmeye aykırı davranışları geçtiğimiz yıl tarafımızdan tespit edilmiş; 30 Haziran 2017 ve 24 Kasım 2017 tarihlerinde Beşiktaş 25. Noterliği aracılığı ile URAZ ÖZEL EĞİTİM'e gerekli tüm yasal uyarılar yapılmıştır.

URAZ ÖZEL EĞİTİM, yapılan bu yasal uyarılar neticesinde sahibi olduğu eğitim kurumunu, mali yapısı güçlü bir başka kuruluşa devredeceğini; hiçbir öğrenci ve velisinin mağdur olmayacağını bildirmiştir. Bu süreç dikkatle takip edilirken, URAZ ÖZEL EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin üçüncü bir şahsa olan borcundan dolayı haczedildiği ve neticesinde okuldaki eğitimin durdurulduğunu tüm kamuoyu ile birlikte öğrenilmiştir.

Bu süreçte mali sorunların aşılabilmesi adına Bilge Adam Grubu olarak URAZ ÖZEL EĞİTİM'den alacaklarımızın tahsilatını mütemadiyen ertelemiş olduğumuzu da belirtmek isteriz.

Bilge Adam Grubu, hiçbir şekilde kabul edilemez bu vahim olay sebebi ile URAZ ÖZEL EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile arasındaki marka kullanım lisansı sözleşmesini derhal ve haklı sebeplerle feshetmiş; "Bilge Adam" markasının kullanım hakkı sona erdirilmiştir. Kamuoyunun takdir edeceği üzere Grubumuzun bu şirkete karşı alabileceği hukuki tedbirler de sınırlıdır.

URAZ ÖZEL EĞİTİM'den tazmin edilmesi gereken maddi-manevi haklarımız ciddi boyutlardadır ve bu zararların tazmini ve cezalandırılmaları için her türlü yasal yollara başvurmakta olduğumuzu da bildirmek isteriz.

Bu vahim gelişme karşısında, maddi-manevi zarara uğrayan velilerimiz ile birlikte hareket etme konusunda her zaman hazır olduğumuzu; bu vesile ile Bilge Adam Grubu olarak bundan sonra da tüm gücümüzle hizmet vermeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.​